NAŠ TITULNY WOBRAZ: Jutta Mirtschin

Jutta Mirtschin – Płachtak (Segelboot), 2020, wolij na płatnje, 40 × 30 cm

Jutta Mirtschin Płachtak (Segelboot), 2020, wolij na płatnje, 40 × 30 cm

Hižo jako dźěćo bě w Berlinje bydlaca swobodna molerka, ilustratorka a grafikarka Jutta Mirtschin (* 1949) wot wuměłstwa wobdata, wopytowaše ze swójbnymi wustajeńcy a dóstawaše wot nich knihi z wuměłskimi twórbami, kotrež zawostajichu pola njeje hłuboki zaćišć. Po maturje a wukubłanju na pismikistajerku chodźeše na wječornu akademiju Wysokeje šule za grafiku a knižne wuměłstwo w Lipsku a studowaše pozdźišo na Wysokej šuli za wuměłstwo a na Akademiji wuměłstwa w Berlinje. Z jeje njezaměnliwym stilom je trajne slědy we wuměłstwje zawostajiła, wosebje z jeje ilustracijemi w knihach a na plakatach. Loni je w LND publikacija »Jutta Mirtschin − Malerei Grafik Buch Illustration Plakat Theater« wušła, kotraž poda nadrobny dohlad do jeje cyłkowneho tworjenja.