NAŠ TITULNY WOBRAZ: Měrka Pawlikowa

Měrka Pawlikowa – Žony a mjetele, 2018, kolaža, barbjenčki, čornidło, 22 × 31 cm

Měrka PawlikowaŽony a mjetele, 2018, kolaža, barbjenčki, čornidło, 22 × 31 cm

W srjedźišću wuměłskeho tworjenja Měrki Pawlikoweje (* 1968), kotraž studowaše swobodne wuměłstwo a molerstwo pola Kathariny Grosse a Matthiasa Bleyla na Wysokej šuli za wuměłstwo w Berlinje, steja mólby a asemblaže. Při tym njeńdźe jej wo prostu rjanosć, z kotrejž so we wuměłstwje husto zetkawamy. Skerje rozestaja so z eksistencielnymi prašenjemi a komplikowanosću mjezyčłowjeskich poćahow. Tuchwilu wustaja swoje najnowše twórby pod titulom »Vanillefinstergelb und knitterdunkel« w pawiljonje w Berlinskim towarstwje Milchhof z. t.