NAŠ TITULNY WOBRAZ: JUTTA MIRTSCHIN

Jutta Mirtschin – Ein kleines Fest (Mały swjedźeń), 2019, wolij na płatnje, 50 × 40 cm

Jutta Mirtschin Ein kleines Fest (Mały swjedźeń), 2019, wolij na płatnje, 50 × 40 cm

Kóždy wobraz swobodneje molerki, ilustratorki a grafikarki Jutty Mirtschin (* 1949) ma wosebity powabk a wupruža něšto jónkrótneho. Stajnje hraja jednotliwe bytosće nošnu rólu, kotrež zaměstni w dalokich rumach. Su to sensibelne, wobkuzłace postawy, kotrež přihladowarjej přiwšěm sebjewědomje napřećo stupja. W Berlinje bydlaca wuměłča je po maturje a wukubłanju na pismikistajerku wječornu akademiju Wysokeje šule za grafiku a knižne wuměłstwo w Lipsku wopytowała a dale na Wysokej šuli za wuměłstwo a na Akademiji wuměłstwa w Berlinje studowała. Serbscy čitarjo znaja ju wosebje jako ilustratorku. Tak je na přikład zběrku bajkow »Das goldene Gut«, kotruž je Róža Domašcyna zestajiła a přełožiła, ze spodobnymi ilustracijemi wuhotowała.