NAŠ TITULNY WOBRAZ: Hana Wićazowa

Hana Wićazowa– Serbowka a Cygan, wolij na włokninje, 50 × 70 cm

Hana WićazowaSerbowka a Cygan, wolij na włokninje, 50 × 70 cm

Hižo za čas dźěćatstwa w Barće je so Hana Wićazowa, narodźena 1964 w Budyšinje jako Annette Wiesner, z přirodu zaběrała a molowała. Po maturje 1981 poda so najprjedy na fachowošulski studij na medicinsku akademiju do Drježdźan, prjedy hač studowaše pola Jana Buka a Hansa Kutschki na Drježdźanskej Wysokej šuli za tworjace wuměłstwo, wotrjad Budyšin/Nadźanecy. Paralelnje k wuměłskemu tworjenju dźěłaše jako chorobna sotra. Tuchwilnje zaběra so w Berlinje bydlaca wuměłča z eksperimentelnym wuměłstwom, pytacym za nowymi formami wuraza.