NAŠ TITULNY WOBRAZ: Isa Bryccyna

<p><b>Isa Bryccyna </b>– <b>Wulstteich</b>, 2010, akwarel, 60 × 40cm</p>

Isa Bryccyna Wulstteich, 2010, akwarel, 60 × 40cm

Rukopis Isy Bryccyneje znajemy z mnohich knižnych publikacijow, na kotrychž bě jako knižna wuhotowarka abo ilustratorka a grafikarka wobdźělena.

Bryccyna narodźi so 1963 w Jenje a wotrosće w Berlinje a Weimarje. Po wopyće wječorneje šule Wysokeje šule za tworjace wuměłstwo w Drježdźanach studowaše mjez 1985 a 1991 nałožowanu grafiku na Halleskej Wysokej šuli za wuměłstwo a design »Burg Giebichenstein«. Wot toho časa je swobodna grafikarka, knižna wuhotowarka a ilustratorka, 2002 přidruži so dźěło jako knižna wuhotowarka w Ludowym nakładnistwje Domowina.

Charakteristiske za wuměłske tworjenje Bryccyneje su jeje akwarele a słowne wobrazy. Akwarelam spožča z jaskrawymi barbami cyle swójski raz. W kaligrafiskim dźěle twori wuchadźejo z pismika abo teksta wobraz, mjez twórbami su puta­ce wjacedźělne twórby a serije.