NAŠ TITULNY WOBRAZ: Hanka Šěnec

Hanka Šěnec – bjez titula, 2014, fotografija

Hanka Šěnec bjez titula, 2014, fotografija

Budyšanka Hanka Šěnec narodźi so 1980 a dźěła jako fotografowka tuchwilu w Serbskich Nowinach. Po studiju wuměłskeje pedagogiki w Lipsku da so na fotografowku wukubłać a skutkowaše pozdźišo tež sama jako wučerka za fotografiju. Nimo powołanskeje fotografije skića jej lěćne akademije dale witanu wuměnu z wuměłcami a składnosć za zaběru z molerstwom a ilustraciju. W swojich ilustracijach, mjez druhim za Płomjo, zwjazuje přiběrajcy rysowanku z fotografiskimi elementami. Při swobodnym fotografowanju přepytuje motiwy rady z mnohich perspektiwow, a tak radźi so jej w běhu fotoweje serije tu abo tamnu njewočakowanu přidatnu runinu zapopadnyć. Wosebje wabi Šěnec swěca a wot njeje stworjena atmosfera.