NAŠ TITULNY WOBRAZ: Pózdnje tworjenje Jana Buka

<p><b>Jan Buk </b>– <b>Módre sudobja</b>, 2000, tempera, 54,5×74,5 cm, reprodukcija: Jan Bart/Serbski muzej, we wobsydstwje Serbskeho muzeja, Budyšin, nakup spěchowany přez Załožbu za serbski lud a Sakski krajny zarjad za muzejownistwo při Statnych wuměłskich zběrkach Drježdźany</p>

Jan Buk Módre sudobja, 2000, tempera, 54,5×74,5 cm, reprodukcija: Jan Bart/Serbski muzej, we wobsydstwje Serbskeho muzeja, Budyšin, nakup spěchowany přez Załožbu za serbski lud a Sakski krajny zarjad za muzejownistwo při Statnych wuměłskich zběrkach Drježdźany

W aprylu zemrě wuznamny moler Jan Buk. Wuměłska stawiznarka Christina Boguszowa hódnoći jeho tworjenje na str. 31. Pózdnje twórby Buka, ke kotrymž słuša tež ćišno na titulnej stronje, cha­rak­terizuje wona jako přiběrajcy abstraktne. Moler zjima impulsy z přirody »do wulkomyslnych konturow, najwšelakorišich wobrazowych runinow, barbnych płoninow a mnohotnych perspektiwow.«

»Slědujo swojej zasadźe wo nošnej funkciji barby we wobrazu wuwiwaše plastiskosć předmjetow jeničce z barby sem. Za swoje ćišna rjadowaše nopaški, šklički, bleše, sudobjo abo sad tak dołho, doniž­ njezačuwaše zmysłojtosć architektoniskeho cyłka ze wšitkimi mjezyzynkami mjezsobneho harmoniskeho poćaha předmjetow a doniž njespokoji jeho intelek­tualna transformacija objektow. Mjez krajinami molerja a jeho ćišnami wobsteji swojorazna zwjazanosć. Jeho ćišna skutkuja kaž krajiny, tak kaž su jeho krajiny ćišna.«