Aktualne wudaće

5 Stoj ta lipa
(Theresa Jacobsowa a Fabian Jacobs)
6 Chce čěske wuměłstwo a Starych mištrow hromadźe k nowemu formatej wjesć
Rozmołwa z kuratorom dr. Mariusom Winzelerom
12 Wšosokołske zlěty w Praze a Serbja
(Mikławš Krawc)
19 »Nowi wužiwarjo« w konteksće mjeńšinowych rěčow a rewitalizaciskich prócowanjow w Europje
(Leoš Šatava)
26 Kulturelna diferenca w telewiziji (1)
(Franziska Kiedaisch)
31 Nóc
(Božena Hojerec)
32 RECENSIJE
32 Zrałe mlóčowe symješka (horšć impresijow)
(Vladimíra Šatavová)
34 Hinc Roj swoju šestu sinfoniju předpołožił
(Chrysta Meškankowa)
35 Ako młody, ako stary: pśeboksowaś se
(Bernd Pittkunings)
37 MOZAIK
37 Wo zetkanju medijow mjeńšinow
(Sara Mičkec)
38 CHRONIKA
38 KULTURNE NOTICKI
40 POKIWY
42 Chwalba piwa
(Hendrich Jordan)
1 Titul
Hendrich Božidar Wjela – Ein Kuppelgrab am Ufer eines Baches, in den senkrecht ein Wasserfall zwischen Felsen herabstürzt, bei Tblissi, wokoło 1802, fijałkojte pjero, Reprodukcija: bpk/Hamburgska wuměłstwowa hala/Christoph Irrgang