Aktualne wudaće

5 Barcelonske impresije
(Leoš Šatava)
6 Spytam stajnje, so z krutych strukturow wudobyć
Rozmołwa z Reinhardom Royjom
11 Serbski dom w Budyšinje. Mjez narodnej romantiku a wostrózbnjenjom
(Marija Měrćinowa)
18 »Znowazjednoćenje« Bretanje jako rum za politiske jednanje
(Jeanne Toutous)
24 »Ta lubosć njezajźo, gaž wóna wěrna jo«. Die Liebe höret nimmer auf. Fryco Rocha – 75 lět pód dernom
(Pětš Janaš)
28 RECENSIJE
28 › Slědy wobrazow
(Jörg Sperling)
31 › Premjera hry »Raketa«
(Měrana Cušcyna)
32 › Wo wodźe a łódźach
(Michał Měrćink)
34 NAŠE ROWY - Nakładnik z ćěłom a dušu. Za Frankom Stübnerom
(Marka Maćijowa)
35 SERBJA W ŠWABSKEJ - Šesta stacija: grand finale
(Benjamin Nawka)
36 MOZAIK
36 › Jurja Brězanowe wójnske bolosće
(Dietrich Šołta)
37 › Serbscy młodostni na slědach mjeńšin w južnej Europje
(Rejzka Lipičec)
39 KULTURNE NOTICKI
40 CHRONIKA
40 POKIWY
41 NOWA KNIHA
42 Swjatojanowy konik a žaba
(Handrij Zejler)
1 Titul
Reinhard Roy – PO–1010 2012 90x160, 2012, papjera, papjerc a barba