Aktualne wudaće

2 Sara Mičkec
Němcej „dobry dźeń“
3 Gregor Kliem
Žywu serbsku reju na źinsajšnu wašnju slědk na rejowanišćo pśinjasć – projekt Serbska reja
9 Morasten
Elegija Miłoraz
10 Trudla Malinkowa
Jan Arnošt Smoler a jeho swójba
16 Czesław Miłosz
Dar
17 Listowanje
20 Recensija
– Pěši dźens póńdu hač k žórłu
26 Serbske žiwjenje w Berlinje
28 Mozaik
36 Chronika
36 Kulturne noticki
38 Pokiwy
38 Postrow serbski ze zańdźenosće