Aktualne wudaće

5 Rom to rěka čłowjek
(Alena Pawlikec)
6 Wo slědźenju wo klišejach a wo zabyću
Rozmołwa z medijowej wuměłču Frauke Rahr
10 Diskusije w času přewróta. Rozmyslowanja wo serbskim kraju 1989/1990
(Jakub Sokół)
16 Rěčne mobilizowanje w Francoskej Baskiskej
(Xabier Itçaina)
22 Rozžohnowanje z protestantku. Pralěs něhdy a dźensa
(Ruth Mroskec)
25 HLADANJE
25 › Źo jo serbski kinowy film?
(Grit Lemke)
28 RECENSIJE
28 › Małke swěty wósobowych mjenjow
(Kito Kśižank)
30 › Kniglicki za młodych starjejšych
(Bernd Pittkunings)
33 › Krajina města, drjeworězby, ćišna a krajiny
(Rejza Šěnowa)
34 › Nowa CD z instrumentalnej a wokalnej komornej hudźbu Jana Pawoła Nagela
(Juro Mětšk)
36 › »Podlěćo« w nowym šaće
(Feliks Brojer)
38 KULTURNE NOTICKI
40 CHRONIKA
40 POKIWY
42 Dub a kopřiwa
(Handrij Zejler)
1 Titul
Frauke Rahr – o.T. (bjez titula), 2013, wurězk z widejoweje instalacije