Aktualne wudaće

5 Katolski njerěka poddany
(Marcel Brauman)
6 Tajani prócuje so wo bliskosć k wobydlerjam
Rozmołwa z Markusom Warasinom
11 Lěśna noc
(Źilka)
12 nješwarnik
(Sylwija Šěnowa)
13 Wěste městno
(Róža Domašcyna)
14 6150
(Měrćin Wjenk)
16 Keltiske slědy we Šotiskej
(Gregor Kliem)
23 Spominamy: Jan Awgust Měrćink. Serb. Misionar. Tołmačer.
(Lubina Malinkowa)
27 Diskusije w času přewróta. Serbski wokrjes jako narodno-etniske škitanišćo
(Jakub Sokół)
32 Mósty twariś. Pśikład towaristwa "Wila Deciusa" w Krakowje
(Jill-Francis Ketlicojc)
36 Aktiwizm młodźiny rěčnych mjeńšinow Europy
(Nicole Dołowy-Rybińska)
42 HLADANJE
42 › Mysle k wšědnemu a wosebitemu słowoskładej w serbšćinje
(Měrćin Brycka, Měrćin Bałcar)
45 RECENSIJE
45 › Ивањске ноћи - Dyrlichowe basnje ze serbšćiny do serbišćiny
(Jan Krasni)
47 › Etymologiski słownik starosłowjanskeje rěče
(Richard Bígl)
49 › Jónkrótna twórba wosebiteho žanra
(Feliks Brojer)
51 › Literatura z wóčkom hudźbnikow
(Chrysta Meškankowa)
53 NA WOPOMINANJE
53 › Ćichi čłowjek je był
(Róža Domašcyna)
54 NAŠE ROWY
54 › Dr. Zbigniew Gajewski njeboh
(Gerat Wornar)
56 MOZAIK
56 › Dalši přistup k hornjoserbšćinje
(Sara Mičkec)
57 KULTURNE NOTICKI
58 CHRONIKA
58 NOWE KNIHI
59 ROZBLAD
60 POKIWY
62 Móc a prawo
(Handrij Zejler)
1 Titul
Jutta Mirtschin - Episode (Epizoda), 2017, wolij na płatnje, 70x50 cm