Aktualne wudaće

5 Marxowa mašina w 21. lětstotku
(Měrćin Wjenk)
6 Wuměłska wuměna a duch městnosće rězbarjow wabitej
Rozmołwa z wobdźělnikami rězbarskeje dźěłarnički w Miłoćicach
11 Łužiska Dźiwica – bohowka lěsow
(Wojciech Wochna)
15 Serbske pšašanje w pólskej nacionalistiskej publicistice
(Jakub Sokół)
23 Wjelk
(Michał Donat)
25 RECENSIJE
25 › Pišćelowy nyšpor z prapremjeru – »Daj nam měr«
(Claudia Lubkoll)
26 › Kralowna hudźby, kralowna wutrobow
(Claudia Lubkoll)
28 › Memories are made of this (3)
(Dušan Hajduk-Veljković)
32 JUBILEJEJ
32 Postrow choreografej Jurajej Kubánce k dźewjećdźesaćinam
(Theresa Jacobsowa)
33 Chrysta Meškankowa 80 lět
(Gerat Wornar)
34 NAŠE ROWY
34 Rozžohnowanje
(Juro Mětšk)
35 MOZAIK
35 Mjezynarodna konferenca »Zetkanje z wjelkom: dynamika a přichod«
(Madlena Mičkec)
37 Blunjańska swajźba zaznała
(Werner Měškank)
37 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 Na piwo
(Kito Lorenc)