Aktualne wudaće

5 Re:
Hartmut Leipner
6 Stworić wokolinu, kotraž spěchuje wužiwanje posłužbow w mjeńšinowej rěči
Rozmołwa z Martinom Normandom
10 Meteor w Budyskej atmosferje – Měsačne Pismo 1790
Franc Šěn
18 RECENSIJE
18 › Gesta, wodych, kosmos
Stefan Amzoll
23 › Mječ a tarč strony a serbski lud
Alexander Pólk
26 SERBJA W ŠWABSKEJ
26 MOZAIK
37 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
40 POKIWY
40 ROZBLAD
42 Dźiwna konferenca
Handrij Zejler
1 Titul
Sebastian Hosu - PlayGround series (serija hrajkanišćo), 2014, wolij na płatnje, 186 x 200 cm