Aktualne wudaće

5 Ministerski předsyda wo awtobonje
(Richard Bígl)
6 Tajkile tekst přehusto njenapisaš
Rozmołwa z Jurom Mětškom
12 Kralodwórski rukopis w serbskich swědčenjach
(Franc Šěn)
19 Iolo Morganwg – njekmanik abo rjek?
(Tatiana Chernyshova)
23 Budarjowy pomnik w Budestecach – spočatk serbskeho pomnikarstwa
(Trudla Malinkowa)
28 RECENSIJI
28 › Transformacija k diktaturje – krok po kroku k politiskej podwólnosći
(Clemens Mieth/Mět)
31 › Błótowska nóc powěsćow 2017 ze serbskej ludowej hudźbu
(Chrysta Meškankowa)
33 MOZAIK
33 › Rozmołwa wo wuměłstwje wótři fantaziju
(Sara Mičkec)
34 › Gwězda a swětlaško
(Pětš Janaš)
36 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
39 NOWEJ KNIZE
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 Škraholc a hołb
(Handrij Zejler)
1 Titul
Uwe Häntsch – Muzikant, 2016, kolaža, 22x18,5 cm