Aktualne wudaće

5 Mój nejwažnjejšy jubilej
(Madlena Norberg)
6 Ginkgo-bomy na mójej droze
(Ingrid Hustetowa)
7 Móžoš luźi jano wabiś, gaž se jich zajmam a pótrjebam pśiměrijoš
Rozgrono z Marju Elikowskeju-Winkleroweju
13 Duchowny pućrubar sorabistiki
(Friedrich Pollack)
16 Kśiwda a naźeja (1)
(Hartmut S. Leipner)
21 Simon Gast – kapłan a přełožowar w reformaciskim času
(Madlena Malinkec)
27 Puzzle
(Viktor Zakar)
28 recensiji
28 „Nichtó to za nas njesčini“: Młodostni etniskorěčnych mjeńšinow w přirunowanskim slědźenju
(Leoš Šatava)
30 Serbske bajki za dźěći a dorosćenych
(Ivo Harák)
32 mozaik
32 Serbska lajska dźiwadłowa skupina Chrósćicy
(Alfons Wićaz)
34 Schadowanka w Dolnej Łužycy
(Torsten Mak)
36 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
38 NOWEJ KNIZE
39 PŘIPIS
39 ROZBLAD
40 POKIWY
42 Liška a synk
(Handrij Zejler)
1 Titul
Dieter Zimmermann – Seidewinkler Bilderbogen (Zampern) / Židźinske wobrazowe listno (camprowanje), wurězk, 1993, wolij na płatnje, 130x215 cm, Muzej kraja Braniborska za moderne wuměłstwo Choćebuz a Frankfurt (Wódra), foto: Bernd Kuhnert