Aktualne wudaće

5 Z pjašću do swěta bić
(Diana Hickec)
6 Stawizny mojich prjedownikow buchu za mnje studij za cyłe žiwjenje
Rozmołwa z Kevinom Zwarom
10 Wliw hórnistwa na kulturu a wuměłstwo w Donbasu
(Ielyzaveta Waltherowa)
18 Prěnja serbska kniha, jeje slědy a wosudy
(Franc Šěn)
24 Pisał aby se žywił. Albin Moller – faraŕ bźez amta
(Jens Buliš)
29 RECENSIJE
29 Hódnotny folklorny program za mjezynarodne jewišćo
(Chrysta Meškankowa)
30 Thietmarowy swět. Merseburgski biskop pisa stawizny
(Franc Šěn)
33 MOZAIK
33 Dary do Serbskego muzeja Chóśebuz
(Christina Kliemowa)
34 Dary do Budyskeho Serbskeho muzeja
(Ilona Bierlingowa)
36 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 Silwester
(Jurij Koch)
1 Jan Lorenc – Grid Diver, mantl, neoprenowy kawčuk, ručnje pomolowany, 2017
Titul