Aktualne wudaće

5 Nowolětne přeća
(Sara Mičkec)
6 Čini wjeselo, jasne wěstosće zatřasć
Rozmołwa z čłonku telewizijneje rady ZDF Karin Haug
11 „Pěsnički hornich a delnich łužiskich Serbow“ – Smolerjowe (2)
(Měrko Šołta)
18 DIGITALIZACIJA
20 HLADANJI
20 › Wjacore identity pola Kašubow: Žane Kašuby bjez Pólskeje a žana Pólska bjez Kašubow
(Philip D. Mierzwa)
25 › Zezjawnostnjenje projekta »musica nova sorabica«
(Chrysta Meškankowa)
26 RECENSIJE
26 › Zwažliwe eksperimentelne předewzaće zetka so z cyrkwinskej tradiciju
(Claudia Lubkoll)
27 › Tradicija? Eksperiment? Přichod!
(Bosćan Nawka)
29 › Wo słowjanskim narodźe bjez kraja w Bytowskim muzeju
(Barbara Koszela)
31 › Słowjenjo – naši potajni prjedownicy
(Lubina Malinkowa)
34 NAŠE ROWY
34 › Lubowar słowjanstwa zemrěł
(Werner Sroka)
35 MOZAIK
35 › Pókłady na płachśe - serbske filmowe derbstwo
(Hartmut S. Leipner)
36 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
38 NOWEJ KNIZE
39 PŘIPIS
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 Kwasne woblizanki
(Benedikt Dyrlich)
1 Titul
Beate Hornig - Pfauen (Pawaj), 2003,
zaškleńčna mólba, akryl, 60×80 cm