Aktualne wudaće

2 Mały a wulki serbski swět
Sara Mičkec
3 Narodnu drastu njemóžeš z kostimom přirunać
Rozmołwa z wuhotowarku kostimow Anne-Sophie Lohmann
7 Slepjanske kantorki a jich woznam za Slepjansku hudźbnu folkloru
Stephanie Bierholdt
13 Móst z třomi wjelbami
Dorothea Šołćina
14 Što činić z rewitalizaciju serbšćiny? – Pohlady do Španiskeje a Kanady
Jean-Rémi Carbonneau
21 Tebje
Jill-Francis Ketlicojc (Źilka)
22 Recensije
– Wo etnijach bjez stata
24 – Mója japańska kaseta a serbske digitalne medije
28 – Krimi «Do dźěła zdar!» – ... a na kóncu steji prašenje
30 Dokumentowane
Z narěče dr. Roberta Böhmera na swjedźenskim zarjadowanju Lěwicy składnostnje 100. narodnin Jurja Brězana 16. junija 2016
34 Chronika
34 Kulturne noticki
36 Nowe knihi
38 Pokiwy
38 Postrow serbski ze zańdźenosće