Aktualne wudaće

5 Serbski zakoń je słaby
(Richard Bígl)
6 Molar njeje superstar, ale rjemjeslnik
Rozmołwa z Thomasom Kernom
13 Na slědach Wulkeje Morawy
(Leoš Šatava)
17 Přisłowa wo dobrych žonach w sociokulturnym konteksće 19. lětstotka
(Emilija Němcec)
20 Ze swěta statistiki – Zajim za Serbow w interneće a jeho přičiny
(Julian Nyča)
23 Jenož ty
(Šćěpan Ričel)
24 RECENSIJE
24 › Kak so posměwk do fotow dósta
(Robert Lorenc)
26 › K wopominanju reformacije: Pjeć nowych twórbow serbskich komponistow
(Chrysta Meškankowa)
27 › Z hudźbu mjez wutrobu a dušu do čorneho trjechili
(Leńka Thomasowa)
29 HLADANJE
31 SERBJA W ŠWABSKEJ
32 NA WOPOMINANJE
33 MOZAIK
35 KULTURNE NOTICKI
36 CHRONIKA
37 PŘIPISAJ
39 POKIWY
41 ROZBLAD
42 Zapowědźeny pohrjeb
(Handrij Zejler)
1 Titul
dekern – Spreewald (Błóta), 2016, akryl na płatnje, 80x80 cm