Aktualne wudaće

5 … hódni wěčnoh wopomnjeća
(Marka Maćijowa)
6 Powěda so, zo ...
Rozmołwa ze skupinu Ganes
12 Mytiska krajina Ladinska
(Ulrike Kindl)
18 Swědk serbskosće w Texasu z lěta 1866
(Trudla Malinkowa)
23 Do dešća glědaś
(Źilka)
24 Njejsu tehdy poprawom hinak začuwali hač my dźensa
Rozmołwa z Róžu Domašcynej
27 RECENSIJI
27 › Das Museum der Deutschen – Časowa jězba do přichoda
(Lydija Maćijowa)
29 › Jano špica lodoweje góry
(Gregor Kliem)
31 MOZAIK
31 › Kito Lorenc w ramiku němskeje basniskeje tradicije
(Franc Šěn)
37 › Marion Kwicojc – wustajeńca w Serbskem domje w Chóśebuzu
(Madlena Norbergowa)
37 KULTURNE NOTICKI
39 CHRONIKA
39 POKIWY
40 ROZBLAD
42 Piwny spěw
(Handrij Zejler)
1 Titul
Gustav Willeit – GWAN, 2015, fotografija