Aktualne wudaće

5 K nowemu lětu horsć nowosćow-nowinkow
(Sara Mičkec)
6 Hudźba, kotraž wo tym powěda, štož čłowjek najbóle trjeba – Rozmołwa z hudźbnikom Jarekom Mazurom
9 Pochad mjena Lipska je ryzy słowjanski
(Bernd Koenitz)
14 Mały Wjelkow – centrum serbskeho pismowstwa we 18. Lětstotku
(Lubina Malinkowa)
20 Městno za murju
(Milan Hrabal)
21 SERBSKE ZAŽNE STAWIZNY W SWĚTLE MJENOW
25 HLADANJA
25 Ze słuchatkami do přichoda?
(Jan Nuk)
26 Serbski swět. Žro a periferija abo syć?
(Lubina Malinkowa)
27 RECENSIJE
27 Sergej
(Annamaria Hadankec)
28 Sony su błudnički
(Dušan Hajduk-Veljković)
32 Budyšin ze (zlochka) skandinawiskim flairom
(Leoš Šatava)
34 Serbja w Ludowej komorje NDR 1949–1989
(Edmund Pjech)
36 KULTURNE NOTICKI
39 PŘIPIS
39 Zgubjony »Bog«?
(Christiana Piniekowa)
40 CHRONIKA
40 POKIWY
42 WOT LUBOSĆINSKEHO SPĚWA K AWANTGARDŹE