Aktualne wudaće

5 Naš literarny dorost
(Pětr Thiemann)
6 Mosty w jachlacym wětrje
– Rozmołwa z Benediktom Dyrlichom
10 „Pěsnički hornich a delnich Łužiskich Serbow“ – Smolerjowe? (3)
(Měrko Šołta)
14 Zazběh do moderny
(Měrćin Brycka)
21 ...?
(Judith Handrikec)
22 Žonje
(Clemens Bobka)
24 HLADANJE
24 › Pomjatk zakuzłany do kamjenja
(Marlena Nowak)
26 RECENSIJE
26 › Serbske spiwy z Błotow
(Bernd Pittkunings)
28 › „Hodowna stawizna“ po Charlesu Dickensu po 14 lětach znowa na serbskich jewišćach
(Rejza Šěnowa)
30 › „Přińdź, Knježe!“ – adwentny koncert z prapremjeru w Michałskej cyrkwi w Budyšinje
(Claudia Lubkoll)
32 MOZAIK
32 › Nowe dopóznaća k žiwjenju a slědźenju Adolfa Černeho
(Zdeněk Valenta)
33 › Błótowska protyka Stog – Der Schober 2018
(Mikławš Krawc)
34 › Schadźowanka 2.0
(Alena a Florian Brězan)
35 › Nowe impulsy k rewitalizaciji a dokumentaciji mjeńšinowych rěčow
(Viktor Zakar)
36 CHRONIKA
36 KULTURNE NOTICKI
37 NOWEJ KNIZE
38 POKIWY
39 ROZBLAD
42 Wusmuž
(Skupina Wusmuž)
1 Titul
Eberhard Peters – o. T. (bj. t.), 2017,
materialowy wobraz, 80×60 cm