Aktualne wudaće

5 Z powětra njehrabnjene
(Bosćan Nawka)
6 Z Kosykom dóstanje wopisowanje w serbskej literaturje filozofiski a začućowy pozadk
Rozmołwa z Pětšom Janašom
11 Machot pokazowaka
(Měrana Cušcyna)
12 Nazyma
(Měrana Cušcyna)
13 Zhubjeny »Bog« w Mininych basnjach
(Pětš Janaš)
16 Njeznaty muzikaliski dar Miny Witkojc
(Bärbel Schubertowa)
22 Mina a Omar a nachylnosć žywjenja
(Ingrid Hustetowa)
23 Nad mutnym gatom
(Źilka)
24 RECENSIJE
24 Memories are made of this (kónc)
(Dušan Hajduk-Veljković)
28 »Trunowe skoki«
(Syman Pawlik)
30 Njeznate listowanje Bjarnata Krawca z čěskim hudźbnym wědomostnikom Dobroslavom Orelom
(Zdeněk Valenta)
32 NAŠE ROWY
32 Ludowa reja bě jeho žiwjenje
(Manfred Laduš)
33 MOZAIK
33 Kónc za kašubsku etnofilologiju?
(Philip D. Mierzwa)
34 Kongres slawistow w Běłohrodźe ze serbskim podźělom
(Jana Šołćina)
34 Peter Handke dopomni na Kita Lorenca
(Franc Šěn)
35 KULTURNE NOTICKI
38 CHRONIKA
38 POKIWY
39 ROZBLAD
42 Chwalospěw na wočinjak
(Róža Domašcyna)
1 Iris Brankačkowa – hrjebja, wolij na płatnje, 2015/18, 90×120 cm