NAŠ TITULNY WOBRAZ: Isa Bryccyna

Isa Bryccyna – Lěs před přibrjohom, 2021, jehłowa rytwa, 20 × 20 cm

Isa Bryccyna Lěs před přibrjohom, 2021, jehłowa rytwa, 20 × 20 cm

Po tym zo je so wuměłča a knižna wu­hotowarka Isa Bryccyna (* 1963) za čas studija z wurywanjom z jehłu zaběrała, je so před něhdźe pjeć lětami rozsudźiła so zaso nadrobnišo tutej technice wě­no­wać a kupi sej prasu. Wobsahowje roze­staja so na přikład z krajinami. Tute jehło­we rytwy nastanu po reelnych skicach, kotrež zhotowi, hdyž je we Łužicy a zwonka njeje po puću. Při tym zamóže sej jednotliwe městna a tam knježacu atmo­sferu zaso do pomjatka zwołać a we wobrazu zwěčnić. Dalša tema su figury hłowow, z kotrymiž načasne towaršnostne zjawy komentuje. Nimo toho wuho­tuje grafiske dźěła kaž wšelake karty jako jehłowe rytwy. Dźěl tutych twórbow wustaja Bryccyna lětsa w Žitawje.