NAŠ TITULNY WOBRAZ: Ludwig Adrian Richter

Ludwig Adrian Richter – Smječkecy pola Kamjenca (Schmeckwitz bei Camenz), 1818, litografija, 15,5 × 10,0 cm

Ludwig Adrian RichterSmječkecy pola Kamjenca (Schmeckwitz bei Camenz), 1818, litografija, 15,5 × 10,0 cm

Ludwig Adrian Richter (1803‒1884) běše wuznamny němski moler pózdnjeje roman­tiki a biedermeiera. Po skónčenju šule sta so z wučomnikom swojeho nana, rysowarja a kopororytwarja Carla Augusta Richtera w domoródnych Drježdźanach. Připódla studowaše na Drježdźanskej Wuměłskej akademiji. Jako młody wuměłc bě w južnej Francoskej, Parisu a Romje po puću, hdźež skrući swoje nasta­jenje ke krajinowemu molerstwu. Po tym zo bě někotre lěta w Mišnu wuwu­čował, sta so docentom, pozdźišo z profesorom za krajinowe molerstwo na Drježdźanskej Wuměłskej akademiji. Wulke zasłužby zdoby sej z drjeworězbami, kotrež so mjez druhim za ilustro­wanje bajkowych knihow wužiwachu. Za swoje wuměłske wukony za wobraz »Kwasny ćah w nalěću« (Brautzug im Frühling) bu jemu 1855 złota medalja na Swětowej wustajeńcy w Parisu spožčena.