NAŠ TITULNY WOBRAZ: Olaf Rößler

Olaf Rößler– wobraz z fotoweje serije »Statok« (Der Hof), 2007, 20 wobrazow á 20 × 30 cm

Olaf Rößlerwobraz z fotoweje serije »Statok« (Der Hof), 2007, 20 wobrazow á 20 × 30 cm

Olaf Rößler (*1977) wotrosće w Oberseifersdorfje blisko Žitawy a je powołanje hladarja nawuknył. Wot 2006 do 2012 studowaše pola Emanuela Raaba a Martina Deppnera w Bielefeldźe fotografiju, hdźež so jemu wšelake stipendije spož­čichu. Rößler skutkuje jako swobodny fotograf a wobrazowy redaktor w Hamburgu. Titulny wobraz pochadźa ze serije »Statok« (Der Hof), fotografowany w juž­nej Hornjej Łužicy. Na wobrazach je na intimne wašnje hladanje starych přez přiwuznych widźeć. Zdobom charakterizuje so statok jako symbol tworjenja swójbneje tradicije, hdźež dźe wo wobchowanje, hajenje a daledaće wot jedneje generacije na přichodnu. Při­wšěm je pytnyć, kak so tradicija wulkoswójby na wsy rozpušća, dokelž dźěći do mě­sta ćahnu. Tak je časowy dokument nastał, kiž tutu změnu na začućapołne a drastiske wašnje pokazuje.