NAŠ TITULNY WOBRAZ: Iris Brankačkowa

Iris Brankačkowa – Špihelowanje, wuhlo na papjerje, 2020, 36 × 48 cm

Iris Brankačkowa Špihelowanje, wuhlo na papjerje, 2020, 36 × 48 cm

W Plusnikecach bydlaca wuměłča je so čas žiwjenja wuměłsce na metaforiske wašnje z krajinu a wodu rozestajiła, štož zaleži po jeje wuprajenju na Delnjej Łužicy, hdźež je w dźěćatstwje často přebywała. Rodźena Budyšanka je po maturje a wječornym studiju w Budyskej wotnožce Drježdźanskeje Wysokeje šule za tworjace wuměłstwo wot 1977 na Lipšćanskej Wysokej šuli za grafiku a knižne wuměłstwo studowała a běše tam wot 1987 do 1990 mišterska šulerka. Nimo swojeho wuměłskeho skutkowanja je jako wuhotowarka a ilustratorka knihow kaž »Naš dom hostliwe blido«, »Jaskrawe jasle« abo »Štož ći wětřik z ruki wěje« znata. Nimo toho bu jej 2004 Wuměłske myto Hornjeje Łužicy spožčene.