NAŠ TITULNY WOBRAZ: Thomas Kläber

Thomas Kläber – Grochwitz, 1981

Thomas Kläber Grochwitz, 1981

Dlej ako pěśźaset lět zaběra se Thomas Kläber (* 1955) fotografiski ze swójeju głowneju temu: ze žywjenim na jsy. Nejžpjerwjej fotografěrowašo swójźbnych, pśijaśelow a znatych w domacnem Beyernje a wokolinje, wót srjejź 1980tych lět pak w pśiběrajucej měrje jsy w Dolnej Łužycy, dokulaž běšo se w Chóśebuzu zasedlił. Za tym až na Wusokej šuli za grafiku a knigłowe wuměłstwo, pśedewšym pla Helfrieda Straußa, w Lipsku študěrowašo, statkujo wót 1982 ako lichy fotograf. Mjaztym w Gołkojcach bydlecy jo ze swójimi fotami w publikacijach wšakich nakładnistwow zastupjony, mjazy drugim wót 1996 kuždolětnje w Serbskej pratyji. Pśed krotkim jo w LND publikacija »Land.Leben – Na jsy. 1968–2018« wó jogo twórjenju wujšła. Recensiju nadejźośo w toś tom cysle Rozhlada.