NAŠ TITULNY WOBRAZ: Nina Peckelsen

Nina Peckelsen – Zymski wichor, 2017, tuša na papjerje a digitalne kolorěrowanje, 21 × 29,7 cm

Nina Peckelsen Zymski wichor, 2017, tuša na papjerje a digitalne kolorěrowanje, 21 × 29,7 cm

Nina Peckelsen narodźi so 1990 w friziskej wsy. Jako dźěćo chcyše so zaběrać »z pisanjom, trikowej animaciju, archeologiju a kuzłanjom. Nětko sym wšitko kombinowała a sym ilustratorka,« kaž wona powěda. W studiju na wuměłskej akademiji w nižozemskim Zwolle je so na tušowe rysowanki wusměriła.

Ze swojim dźěłom rady stawiznički powěda. Za rysowane powědanje čerpa ze słyšaneho a dožiwjeneho kaž tež z notickow a dźiwnych starych knižnych namakankow z dźiwnymi powědkami. »Tež friziske stawizny so w tworjenju wotbłyšćuja, wšako su tež moje stawizny.«

Hačrunjež je ilustratorka za wšě nadawki wotewrjena – tuchwilu dźěła na charakterach za kompjuterowu hru –, ilustruje najradšo knihi. Dokelž jara podrobnje dźěła, žada sej ilustracija swój čas, a tak so Peckelsen wjeseli, hdyž móže so do temy tak prawje zaryć a zamyslić.