NAŠ TITULNY WOBRAZ: Hella Stoleckojc

Hella Stoleckojc – II_Z blidom, 2018, acryl­ na płaśe, 50×70 cm

Hella StoleckojcII_Z blidom, 2018, acryl­ na płaśe, 50×70 cm

1996 roźona Łužycanaŕka a absolwentka Dolnoserbskego gymnaziuma studěrujo wót 2015 w Lipsku na Wusokej šuli za grafiku a knigłowe wuměłstwo w rědowni Christopha Ruckhäberla mólaŕstwo a grafiku. Temy, z kótarymiž se rozestaja, maju wósebnje cyniś z pśebywanim, proznosću, izolaciju a bliskosću jadnogo k drugemu. Wót togo casa, ako bydli zwenka domownje, zaběra se teke pśi­běrajucy z bytostnymi temami Dolneje Łužyce, kótarež móžo něnto z wěstym wótstawkom wobglědowaś. W jeje mólbach namakaju se mimo brunicowych krajinow pśecej zasej serbske motiwy, kóta­rež su zwězane z tradiciju, ale zboka klišejow pśedstajone. Tuchylu źěła wósebnje z akry­lom a wólejom na płaśe – wobrazowu rěc, material a zwopšawd­njenje ale dalej wuwija. W tśikrajowej wustajeńcy »Přechod 03« su někotare twórby młodeje Łužycanaŕki wiźeś.