NAŠ TITULNY WOBRAZ: Nika Autor

<p><b>Nika Autor </b>– <b>Žica / Draht (Grót)</b>, 2019, polaroidowa fotografija</p>

Nika Autor Žica / Draht (Grót), 2019, polaroidowa fotografija

Słowjenska wuměłča Nika Autor studowaše na Akademiji tworjaceho wuměłstwa w Ljubljanje (BA a MA) a promowowaše we wuměłsko-wědomostnym slědźerskim studiju wo wuměłskej praksy na Wienskej Akademiji tworjaceho wuměł­stwa. Jeje wuměłske tworjenje wopřiji­ma předewšěm eksperimentelne wideja a dokumentarne filmy, filmowe eseje, powě­sćowy format (newsreel) a wide­jowe a filmowe instalacije w rumje. W srjedźišću steji dodnjenje nje­widźomneho a njesłyšomneho w zwisku ze zakrytymi temami zabyteje zašłosće a podušeneje přitomnosće. Jeje dźěła su wu­směrjene na tworjenje wěstych wobra­zow, konkretne formy kolektiw­neho pomjatka kaž tež na wosobinske/ertne naratiwy a rozestajeja so z azylowej a migraciskej politiku, z prawami dźěłaćerjow a wopomnjenskej politiku. Nika Autor je čłonka njeformalneho kolektiwa »Obzorniška Fronta« (Newsreel Front), kotryž zaběra so z filmowej teoriju a wuměłskej praksu.