pj., 01. julija 2022

Workshop »Giving the gift of language« w Chóśebuzu wót 21.03 do 23.03. z prof. Neyooxetom GreymorningomGaž zastupijoš ...

pj., 01. julija 2022

»…na kóncu módry dym.« Heinrich Heine – Z třoch dźělow zestajena zběrka prozy a esejow »Stop a stup« Měrany ...

pj., 01. julija 2022

W ruce dźeržu tirkisnu knihu. Na njej sadźa rysowanki małe akcenty. W jednym róžku je hwězda namolowana, w kotrejž ...

pj., 01. julija 2022

Runja wosom dalšim wsam w Budyskim kraju wopominaja lětsa Poršicy 800. róčnicu swojeho prěnjeho naspomnjenja ­w ­lěće 1222. ...

pj., 01. julija 2022

Přemyslowanja muža srjedźneje generacije, kiž pochadźa z přeněmčenych stronow ŁužicyHižo lěto sym jako bibliotekar ...

pj., 01. julija 2022

▶ Kniha wo Serbach wušłaW Beogradskim nakładnistwje Svet knjige je wušła publikacija »U lepoj domovini Lužičkih Srba« (W ...

pj., 01. julija 2022

› Pla dańskeje mjeńšynyWuhladko – MDR04.06.2022 | 11.45 hodź.› Europeada so bliži› Do ...

pj., 01. julija 2022

Sejźim na ławce pśi pśibrjoznej droze města Bordeaux a do myslow zanurjona glědam na Garonne, ako se něnto zasej na swěśecem słyńcu ...

pj., 01. julija 2022

(za Jiříja Grušu)Dobry wječorpowěda smjerć.Wšak je dobrypowěda kral.Tebi dobrypowěda ...

pj., 01. julija 2022

Mje njezajimuje,z čim swoje pjenjezy zasłužiš.Chcu wědźeć,za čim so žedźiša hač sej zwěriš ...

pj., 01. julija 2022

  »Přewjele ze swojich wunamakankow a wudobyćow přeradźić, je jedne a to same, kaž so wupłodow swojeje ...

pj., 01. julija 2022

Ludowe nakładnistwo Domowina je loni w septembrje dźěłarničku z awtorami a awtorkami přewjedło, kotřiž přinošuja nowe teksty do ...

pj., 01. julija 2022

Zdawna přewodźuja wojerske chorhoje wšelake wójska. Wone su tohorunja w žórłach wo starych pomorskich Słowjanach wobswědčene. Na ...

pj., 01. julija 2022

Stawizna serbskeho předmjenaJako Serbja nimamy wjele originalnych předmjenow, potajkim tajkich, kotrež su w serbskej ...

COM_EPAPER_PRIZJEWIC >>přizjewić so