×

Kedźbu!

JUser: :_load: Fehler beim Laden des Benutzers mit der ID: 1443

Diese Seite drucken

Lětosne zmakanje polyglotow we Bratislavje

artikl hódnoćić
(0 )
Na zmakanju polyglotow   Foto: Momčil Karagjozow Na zmakanju polyglotow   Foto: Momčil Karagjozow

Na zmakanju polyglotow   Foto: <b>Momčil Karagjozow</b>
Na zmakanju polyglotow   Foto: Momčil Karagjozow
Wót 29. maja do 2. junija jo se w słowakskej Bratislavje na góspodaŕskej uniwersiśe wótměło zmakanje polyglotow, na kótaremž jo se wobźěliło wěcej ako 650 wobźělnikow z wěcej ako 50 krajow. Lětosne zarědowanje jo stojało pód patronatom Słowakskeje komisije za UNESCO, 2019 – mjazynarodnego lěta domorodnych rěcow, ministaŕki kubłanja, wědomnosći, slěźenja a sporta Słowakskeje Martiny Lubyoveje, rektora góspodaŕskeje uniwersity w Bratislavje Ferdinanda Daňa, šołty Bratislavy Matúša Valla a pśedsedarja bratislawskego samozastojnskego regiona Juraja Droby. Wósebnosć zarědowanja jo, až sy mógał póznaś luźi z cełego swěta, kótarež źěle lubosć k rěcam a kótarež njejsu nuznje byli pówołańske linguisty.

W kuždem wokognuśu sy mógał pśejś z jadneje do drugeje rěcy a zwucowaś. Na programje jo była bogata licba źěłaŕnjow, mjazy drugim kak jo engelska rěc wordowała swětowa rěc abo kak jo Zamenhof wuwił esperanto. Jo se powědało wó technikach wuknjenja rěcow, wósebnosći wšakorakich rěcow, wopacnych pśijaśelach a rěcnej kórśe swěta.

Galerija

Gelesen 1789 mal Letzte Änderung am pjatk, 30 awgusta 2019 16:11