Techniske kroki, kiž wjedu k abonentskemu zrěčenju

 

Wjedźemy was krok po kroku přez skazanski proces. Wobsah skazanskeho formulara je hač do wotzamknjenja skazanki njezawjazowacy a hodźi so kóždy čas změnić. Sće-li w běhu skazanskeho procesa změny přewjedł/-a, sadźimy was z wěstotnych přičin wróćo na krok 2, hdźež maće při skazanju Rozhlada online znowa swoje klučowe hesło zapodać. Potom pokročujće zaso z krokami 2 do 5.

 

Krok 1: sej wudaće resp. přistup wuzwolić

Prošu wuzwolće sej, kotre wudaće abo kotry přistup chceće abonować.

 

Krok 2: waše wosobinske daty

Prošu zapisajće do polow swoje wosobinske daty.

 

Krok 3: dalše podaća

Zapisajće tule podaća k zapłaćenju abonementa. Přejeće-li sej darny abonement ćišćaneho wudaća, wočinja so pola, do kotrychž zapisajće podaća k wobdarjenemu.

 

Krok 4: podaća pruwować

Prošu přepruwujće wšitke podaća a skorigujće je, je-li trjeba.

 

Krok 5: AGBje a Wozjewjenje wo škiće datow wobkrućić a skazać

Po wobkrućenju AGBjow a Wozjewjenja wo škiće datow skazaće wuzwoleny abonement z tym, zo na knefl „Skazać z winowatosću płaćenja“ kliknjeće. Skazanka je zawjazowaca. Po zakónčenju skazanki móžeće sej skazanske daty wućišćeć abo jako pdf-dataju składować.

 

Wobkrućenje dóńdźenja skazanki a wobkrućenje nadawka

Bjezposrědnje po wotpósłanju skazanki informujemy was z e-mailu, zo je waša skazanka dóšła. Wobkrućenje jeje dóńdźenja stanje so awtomatisce a njewoznamjenja, zo smy zrěčenje přiwzali. K wotzamknjenju abonentskeho zrěčenja hakle dóńdźe, hdyž waš zrěčenski poskitk, kotrehož wobstatk je waša skazanka, přiwozmjemy. Přiwzaće stanje so z tym, zo wam wobkrućenje nadawka jako e-mail připósćelemy. Pola abonementow online-přistupa stanje so přiwzaće nadawka přez přizwolenje přistupa.