NAŠ TITULNY WOBRAZ: Gerald Große

Gerald Große – Bohata hasa, Budyšin, 1983

Gerald Große Bohata hasa, Budyšin, 1983

W Halle a Wienje bydlacy a skutkowacy fotograf Gerald Große, kotryž swjeći w decembrje swoje 80. narodniny, je ­lětdźesatki dołho ze swojimi, zdźěla ­mytowanymi fotowymi zwjazkami kaž »Łužiske impresije« (1972), »Moja ­łužiska turneja« (1976) abo »Ducy ­po Błotach« (1990) wobličo Ludoweho nakładnistwa Domowina sobu posta­jował a mjez druhim Łužicu a jeje ­wobydlerjow na wobrazach zwěčnił. Tak ma podźěl na stawiznopisu fotografije. Tež nasćěnowej protyce »Křinja« (1975–1999) a »Lausitz – Łužica – ­Łužyca« (2000–2013) měještej krute městno w mnoho domjacnosćach kraja. Pod titulom »Wosudy wobrazow« wěnuje so Große klětu w Rozhladowej seriji dotal njewobkedźbowanym wobrazam jeho tworjenja.