stw., 09. februar 2023

Sym Sakskim Nowinam za zło wzał, zo mi ćišćane wudaće wjace rano zahe do domu njepřinjesu, ale hakle dopołdnja z listonošom. Jako ...

stw., 09. februar 2023

▶ Awtorske myto za politologa RémijaCarbonneauwaJ. Rémi Carbonneau, politolog na Serbskem instituśe, jo w septemberje ...

stw., 09. februar 2023

»Tu mataj přeprošeni za wotewrjenje wustajeńcy. Ekstra za waju.«»Što wustajeja? Swinje? Konje? Nukle?«»Papa, prošu, njeměj ...

stw., 09. februar 2023

Směr pokazowacy   Kóžde lěto 26. oktobra swjeći Awstriska jako narodny swjaty dźeń »statne zrěčenje«. Měnjene ...

stw., 09. februar 2023

Rozmołwa z fotografikarjom Jürgenom Maćijom składnostnje jeho 70. narodnin wo temach, kotrež jeho jako fotografa zajimuja, trajnych fotach ...

stw., 09. februar 2023

»Dokonianj Bratzjo«1, »bratřa jenakeho ducha«2, »heilige Brüder«

Zum Lesen des E-Papers müssen sie sich anmelden. >>pśizjawiś se