Wudaće 12/2013

2 K politice mjeńšiny słuša tež wukraj
Richard Bígl
3 Delnjoserbsku drastu při nałožkach dlěši čas njewidźimy
Rozmołwa z Michałom Wowčerjom, pokładnikom Sorabije
5 K trěbnosći rewitalizaciskeje koncepcije za dolnoserbsku rěc
Měto Nowak
10 Basnička prěnička wot deleka podpisaneho
Ludvík Kuba/Jurij Łušćanski
14 Pó woglěźe we Wendlanźe (1)
Werner Měškank
17 Recensije
– Drohotne mólby Choćebuskeho molerja
– Póznaća wo Krygarju - knižnje wudate
– Wotměna
23 Mozaik
31 Na wopominanje
34 Připisy
37 Chronika
37 Kulturne noticki
38 Pokiwy
38 Drohoćinki