Wudaće 09/2013

2 Nowe časy - nowe kwasy
Viktor Zakar
3 «Starjejše maju pšawo se serbsku wucbu pominaś»
Rozgrono z Mětom Nowakom
6 Wirtuelny swět a naš přichod
Měrćin Wałda
15 Duchownokulturne zwiski mjez Serbami a Rusami w zašłosći a přitomnosći
Alfons Wićaz
20 Přinošk stipendiatow Załožby za serbski lud k wuwiću sorabistiki
Emilia Deutsch/Emilija Němcec
24 Hladanja
27 Recenzije
– Powójnske stawizny dale wotkrywane
– Serbja a Łemkojo
31 Na wopominanje
33 Chronika
35 Kulturne noticki
36 Druhdźe wo nas
38 Nowej knize
38 Pokiwy
39 Drohoćinki