Wudaće 05/2013

2 Serbske rěčne rumy pytać, tworić, wutwarić
Werner Měškank
3 «Bjez wotewrjeneho słowa njeje zhromadnosće»
Rozmołwa z Helmutom Rychtarjom
6 Take su muže
Mad-Lenka
7 Deyzidoxs
Clemens Škoda
11 Swójskemu klacakej rachlenje njezdźeržu
Róža Domašcyna
12 Recensije
– Při čitanju hory a doły překročił 12
– Wo serbsko-němskej čitance a jeje wudawaćelu 17
– Čitanje wo Połobskich Słowjanach 18
– Serbska hola – Slědy w pěsku 20
– Poetiske jednanje z hudźbnym powabkom 24
– Do Prahi za Krabatom 26
– Mozartowy „Requiem“ a Kobjelowa „Nenia“ 27
29 Na wopominanje
30 Chronika
31 Kulturne noticki
32 Dokumentowane
35 Dary
38 Nowa kniha
38 Pokiwy
39 Drohoćinki