Wudaće 12/2012

2 Doškrabki k jubilejnemu programej
Jěwa-Marja Čornakec
3 «Hakle hdyž stawizny zrozumiš, móžeš poziciju zabrać»
Rozgrono z Brigittu Haraszin
7 «Je wšak dźiwne, kak hłuboko so tele 4 ½ lěta zašćěpichu»
Jurij Łušćanski
11 Nowa barba za ludowy spěw
Lydija Jaworkec
14 Mi je kaž lodźanemu njebju
Michaela Schwarzová
15 Hladanja
– Z Morawy do Hornjeje Łužicy
17 Recensije
17 – Zajim pólskeho wójska za Łužicu do 1945
20 – Sewjeročěski spisowaćel wo Hance Krawcec
22 – Tučasna sorabistika w Čěskej republice
23 – Poetiski dialog z «Mojim druhim ja»
25 – Zastupowanje serbskich zajmow
27 Na wopominanje
28 Chronika
34 Kulturne noticki
35 Druhdźe wo nas
37 Nowe knihi
39 Drohoćinki
39 Pokiwy