Wudaće 11/2012

2 Internet do narodneje słužby
Richard Bígl
3 «Mjeńšyna dej byś wjelika»
Rozgrono z Madlenu Norbergoweju a Peterom Kostu
5 Z kulturneho žiwjenja w Delnjej Łužicy
Gerhard Kral
12 Hlejće, kajki to čłowjek!
Erwin Strittmatter
14 Serbski hip hop a Serbska GmbH
Clemens Škoda
17 Recensije
– Serby ako emblem za pśisud cełego cłowjestwa?
– «Na hłowje stejo porik zhubi / napjatosć a lóšt …»
– K dźěćacej knize Jurja Kocha
– «Překlepana liška» jako interaktiwna hudźbna bajka
– Dworowy swjedźeń w Rownom
– Stoćiny z wuměłskim eksperimentom woswjećene
29 Na wopominanje
29 Chronika
31 Kulturne noticki
32 Druhdźe wo nas
33 Naša rěč
35 Nowe knihi
35 Připis
38 Drohoćinki
39 Pokiwy