Wudaće 04/2006

121 Kak stworimy sej naš swět?
Jěwa-Marja Čornakec
122 Stawizny poćahow: pjeć zawodnych tezow
Dr. Elka Černokožewa, wědomostna sobudźěłaćerka w SI
w Budyšinje
125 Tež my mějachmy zbožo
Pawoł Rota, wučer n.w. w Ralbicach
128 wěža bjez wuhlada
Baseń: Měrana Cušcyna, basnica w Budyšinje
129 Naše šule – šule za žiwjenje?
Judith Wałdźic, dipl. psychologowka w Budyšinje
133 „Často je prestiž rěče rozsudny faktor“
Interview z dr. Anju Karichowej je wjedła Božena Pawlikec, sobudźěłaćerka RCW w Budyšinje
138 Hladanja
– Wjace kedźbnosće młodym swójbam
Jan Bart (sen.), wučer n.w. w Pančicach-Kukowje
– Duch wulkeho Krabata
Christoph Gerdes, dramaturg, publicist w Budyšinje
140 Recensije
– Wodnjo dycham dypki
Prof. dr. Christian Prunitsch, profesor za pólske krajne a kulturne studije při Instituće za slawistiku TU w Drježdźanach
– Protyka 2006
Rajner Janec, wučer n.w. w Budyšinje
– Pratyja 2006
Martina Gólašojc, redaktorka w Delnjoserbskim rozhłosu
w Choćebuzu
– Koncert składnostnje 145. narodnin Bj. Krawca
Marka Cyžowa, publicistka w Lejnje
– „Šwanda-dudak abo Hosćina dźiwich žonow“
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor SI w Budyšinje
149 Mozaik
150 Chronika a Kulturne noticki
153 Naš jubilar
– Herbert Nowak
154 Naše rowy
– Jurij Brězan
157 Na wopominanje
– Jurij Pilk
– Matej Urban