Wudaće 10/2012

2 Zhladuj wróćo, hladaj doprědka
Werner Měškank
3 «Domowina chce a ma być zwjazk wšitkich Serbow»
Ludwig Ela
14 Drjewjanki
Marion Kwicojc
17 basnje
Luboš Příhoda, Milan Hrabal, Marek Sekyra
22 Recensije
22 – Schadowanka k cesći gymnaziuma
23 – Fotowa wustajeńca Pawoła Roty
25 Dokumentowane
25 – Narěč Pawoła Neda na skupinskej zhromadźiznje dnja 5. julija 1978 w Lejnje
36 Chronika
37 Kulturne noticki
38 Nowe knihi
38 Drohoćinki
39 Pokiwy