Wudaće 09/2012

2 Trjebamy swoje hromadźišćo
Křesćan Krawc
3 «Certifikacija by pówušyła motiwaciju wuknikow»
Rozgrono z Marju Elikowskeju-Winkleroweju
7 «Najsławniši serbski braška»
Trudla Malinkowa
14 Znajeće wy Přezpólnych?
Tereza Nowakowa
18 Hladanja
– Kotra kniha ma prioritu?
18 Recensije
18 – Jakub Bart-Ćišinski a moderna
22 – Stawizniski pśeglěd Górneje Łužyce za šyroku zjawnosć
24 – «Kupa zabytych» jako słuchokniha
25 – Studentski film wo problematice Slepjanskeho regiona
26 – Třeći dźěl seriala doklinčał
28 Chronika
32 Kulturne noticki
34 Nowe knihi
34 Připis
39 Drohoćinki
39 Pokiwy