Wudaće 07-08/2012

2 Wulkotwar začućow mjenjehódnoty
Richard Bígl
3 «Dajće so překwapić!»
Rozmołwa z Madleńku Šołćic
7 Čerwjeny Golf
Młoda literatura
– Sabina Młynkec
Zakuzłane začuća
– Božena Hojerec
12 Hakle dźěćo
– Julia Młynkec
13 «Jedyn z prěnich serbskich romanow scyła»
Dietrich Šołta
16 Kurt Krjeńc w konflikśe ako serbski funkcionaŕ a słužabnik partaje SED
Pětš Šurman
21 Narodna drasta wokoło Slepoho
Ines Kellerowa
29 Die Folksamen
Franciska Neugebauerojc
31 Towaršnosć trjeba (nowu) zhromadnosć
Měrćin Wałda
42 basni
Wjačeslaw Kuprijanow
46 Hladanja
47 Recensije
58 Chronika, Kulturne noticki
59 Druhdźe wo nas
60 Naša rěč
62 Nowe knihi
63 Drohoćinki, Pokiwy