Wudaće 01/2012

2 Wid zdaloka
Dawid Statnik
3 «Sebjewědobnje Dolnych Serbow rosćo, gaž maju sami něco»
Interview z Wernerom Měškankom
9 Ewangelska cyrkej z wida serbskeje Delnjeje Łužicy (3)
Werner Měškank
13 Jakub Delenka, Korla Swoboda a Šěrachow
Gerhard Kral
17 Recensije
– Dorostowa zběrka Paternoster 4
21 – „Wroblik Frido a jeho přećeljo“
22 – CD z Kilianowymi kěrlušemi
23 – Triptychon „musica nova sorabica“
25 Na wopominanje
27 Naše rowy
28 Chronika
– Serbska telewizija
28 – Wopomnjenske zarjadowanja k 200. narodninam Jana Kiliana
32 Kulturne noticki
34 Druhdźe wo nas
35 Dokumentowane
38 Nowe knihi
38 Připisy
39 Drohoćinki ze Serbskeho kulturneho archiwa
39 Pokiwi