Wudaće 11/2011

2 Facio, facere, feci, factum
Richard Bígl
3 «Naši reporterojo bychu z Budyšina derje wšě kućiki Łužicy docpěwali»
Interview z Roccom Reichelom
5 Ewangelska cyrkej z wida serbskeje Delnjeje Łužicy (1)
Werner Měškank
10 Serbja a serbska kultura na Dnju Saksow
Manfred Laduš
15 Narodne mjeńšiny w Europje
Nicole Dołowy-Rybińska
21 Recensije
– «Drohe hody, tuni štom»
24 – Pratyja mimo młoźinskego źěla
25 – CD «Ja Słowjan sym»
– Tworićelstwo Jana Bulanka dale aktualne
– Sportej a narodej zdar!
28 Chronika
30 Kulturne noticki
32 Dokumentowane
– Chronika Towarstwa serbskich studentow w Čěskej Lipje
– Lawdacija Christiany Piniekoweje na Jěwu-Marju Čornakec
37 Nowe knihi
39 Drohoćinki ze Serbskeho kulturneho archiwa
39 Pokiwi