Wudaće 04/2011

2 Swjedźenskej tydźenjej za delnjoserbske dźěći
Monika Dyrlichowa
3 Dopomnjenja nana na wójnski čas
Vladimíra Lebedová-Zmeškalová
8 Někotre mysle wo serbskich přirodowědnikach a spisowaćelach
Gerd Kral
12 «Sym skoro wšitko jónu pospytała»
Interview z Weroniku Suchowej
14 Lutherski farar – serbski kěrlušer – nawoda wupućowarjow (2)
Trudla Malinkowa
20 – Recensije
– Protyka 2011
– Koncert z Heidemarju Wiesnerec
– Koncert na česć Bjarnata Krawca
– Dźěćacy ptačokwasny musical «Zmiječk Paliwak»
25 Mozaik
27 Chronika
27 Kulturne noticki
32 Druhdźe wo nas
38 Nowe knihi
39 Drohoćinki ze Serbskeho kulturneho archiwa
39 Pokiwy