Wudaće 01/2011

2 Bjez swojeho runjeća
Edward Wornar
3 Mišnjanski pórclin a Serbja – medalje a druhe
Jurij Łušćanski
7 «Rěčespyt, spěw, hudźba – to je mój swět»
Interview z Fabianom Kaulfürstom
10 Serbscy zapósłancy w sakskim sejmje 1833 – 1952
Jan Malink
13 Serbske nahraće z lěta 1929 w nowowudaću
Viktor Velek
15 Při zymskim rowje
Kito Lorenc
16 Recensije
– «Hawštynec Marja»
– Inscenacija NSLDź «Woł wosoł»
– 136. schadźowanka
– Łužiskoserbsko-słowjanski wječork w Praze
21 Naša jubilarka
– dr. Ruth Thiemannowa
23 Mozaik
31 Chronika
31 Kulturne noticki 31
36 Dokumentowane
38 Nowe knihi
38 Drohoćinki ze Serbskeho kulturneho archiwa
39 Dary
39 Pokiwy