Wudaće 02/2006

41 Změny
Marko Suchy, direktor Załožby za serbski lud
42 „Lubuju swój narod pře wšu měru“
Prof. Měrćin Kasper, stawiznar w Budyšinje
46 Wotlět do juha
Měrka Mětowa, spisowaćelka w Budyšinje
49 „So wot muzy košić dać ...“
Interview z Beatu Nastickec je wjedła J.-M.Čornakec
50 Zapust – wažny most k tomu serbskemu
Horst Adam, publicist w Choćebuzu
53 Falšowanja w Serbskim muzeju
Werner Měškank, sobudźěłaćer w Serbskim muzeju w Choćebuzu
58 Hladanja
2006: Powěsć wo stawje Łužicy ...
Prof. dr. Leoš Šatava, docent w Instituće etnologije filozofiskeje fakulty Karloweje uniwersity w Praze
59 Recensije
– „mysli słowa zalětuju“
Prof. dr. Christian Prunitsch, profesor za pólske krajne a kulturne studije při Instituće za slawistiku TU w Drježdźanach
– Nazymski koncert w Bukecach
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
– Schadźowanka w Budyšinje
Chrysta Meškankowa
– Schadowanka w Choćebuzu
Dr. Madlena Norbergowa, wědomostna sobudźěłaćerka w Rěčnym centrumje WITAJ w Choćebuzu
– Wopomnjenski wječork na česć Güntera Šwjenteka
Marhata Korjeńkowa, wučerka za hudźbu w Ralbicach
65 Mozaik
– 27. swjedźeń serbskeje poezije
Jěwa-Marja Čornakec
– Doškrabanki: Fryco Latk – Serb we Weimarje
Christina Kliemowa, kuratorka Serbskeho muzeja w Chocébuzu
– Rozwjaselenje z “Tužnym princom”
Ingrid Hustetowa, sobudźěłaćerka w Rěčnym centrumje WITAJ w Choćebuzu
69 Chronika a Kulturne noticki
74 Naši jubilarojo
– Hilda Kutšankowa
Horst Petrik, publicist w Budyšinje
– Prof. Jean Kudela
Horst Adam
77 Na wopominanje
– Marja Młynkowa
Wojciech Wochna, publicist w Rokicinach
79 Dary, nakupy a zawostajenstwa w Serbskim muzeju