Wudaće 11/2010

2 Kak sej naš Serbski dom twarimy?
Monika Gerdesowa
3 K namjetam prof. Pernthalera wo korporaciji zjawneho prawa
Ludwig Ela
8 «Swójba w kole stawiznow»
Dana Podracká
Antikny dialog ze zapalkami; Pokłonjenje před rěblom
10
Interview z Křesćanom Krawcom je wjedła J.-M. Čornakec
14 Te wótre wóčko zdaloka
Pětš Janaš / Roland Marti
15 Zasowidźenje
Mato Kosyk
17 Eksemplar lažy w Americe
Fabian Kaulfürst
19 Recensije
– «Wendische Kirchengeschichte und Kirchenliteratur
in der Niederlausitz seit der Reformation bis 1800»
– CD – «Carolina Eyckec – teremin»
– 23. portretowy koncert: Jan Pawoł Nagel
23 Naš jubilar
– Erwin Hanuš
24 Na wopominanje
– Michał Nawka
26 Mozaik
28 Chronika
29 Kulturne noticki
34 Druhdźe wo nas
37 Dokumentowane
39 Nowe knihi
39 Pokiwy