Wudaće 06/2010

2 Serbja a folklora
Marcel Brauman
3 Měnjenja wo Měrćinje Nowaku-Njechorńskim na zakładźe naprašowanja
Kinga Kijo
11 «Mamy so po tym, štož ludźo chcedźa»
Interview z prof. Detlevom Dähnertom staj wjedłoj Božena a Marcel Braumanecaj
14 Wječor; Tu
Ján Zambor
16 Rěčna politika wobnowjeneje Domowiny (1)
Ludwig Ela
Kelko je Serbow? Abo – dyrbja so mjeńšiny poprawom ličić? (2)
19
Beno Korjeńk
22 Hladanja
23 Pledoyer za sponsoring w Serbach
23 Recensije
– «Madona má červenú dušu»
– «Nationalistische Macht und nationale Minderheit. Jan Skala»
27 Na wopominanje
– dr. Frido Mětšk
28 Z towarstwow
– Maćica Serbska
29 Chronika
30 Kulturne noticki
34 Připisy
38 Nowe knihi
39 Pokiwy