Wudaće 02/2010

2 «Madona má červenú dušu»
Milan Hrabal
3 Nalěćo w nazymje (4)
Timo Meškank
11 Narodne hesła Serbow
Jan Malink
15 «Widźu potrjebu, jónkrótnu serbsku identitu wuwić»
Interview ze Sandru Hajnkec je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
18 marketinga (1)
Sandra Hajnkec
Zwičnjenje serbskeje identity – šanšy z perspektiwy moderneho
21 mille coleurs de bretagne
Měrana Cyšcyna
22 Recensije
– Serbska protyka 2010
– Serbska pratyja 2010
– 36. Choćebuska hudźbna nazyma
– 135. schadźowanka
– 26. schadowanka
30 Na wopominanje
– Dr. Jakub Wjacsławk
31 Mozaik
34 Chronika
35 Kulturne noticki
38 Druhdźe wo nas
38 Připisy
39 Dary
39 Pokiwy