Wudaće 01/2010

2 Z nowym wobličom
Jěwa-Marja Čornakec
3 Nalěćo w nazymje (3)
Timo Meškank
8 W busu do města; Tuto božemje
Lenka
9 Stare pohrjebnišćo w Rownom
Trudla Malinkowa
15 «Stajnje za nowymi wobrazami pytajo»
Interview z Mirosławom Nowotnym je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
19 Někotre mysle k Vogtowej studiji
Hladanja
20 Recensije
– «Im Fieber»
– Portretowy koncert Jurij Winar
24 Naše rowy
– Horst Petrik
25 Na wopominanje
– Jurij Mucha
25 Mozaik
31 Chronika
33 Kulturne noticki
37 Druhdźe wo nas
38 Nowe knihi
39 Pokiwy
40 Róčnicy