Wudaće 12/2009

441 Naša starosć z wuměłstwom
Christina Boguszowa, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim muzeju w Budyšinje
442 Narowne a pokutne kamjenje z Chrósćic – zažne swědstwa křesćanstwa w Hornjej Łužicy
Dr. phil. Stefan Krabath, wědomostny sobudźěłaćer/referent a archeologa w Krajnym zarjedźe za archeologiju w Drježdźanach
444 Na łapanju łapaja
Baseń: Jurij Łušćanski, referent za kulturne naležnosće a wukraj při Domowinje
445 „Dokulaž mě to stare zajmujo a ja se jo cesćim“
Interview z Christinu Kliemowej je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
448 „Lipšćanski dźiw“ wotnutřka widźany
Dr. Hync Rychtaŕ, wědomostny sobudźěłaćer w Instituće za sorabistiku w Lipsku
451 Nalěćo w nazymje (II)
Dr. Timo Meškank, sorabist a stawiznar w Lipsku
456 Jeho hłós, jeho literarne dźěło pobrachuje. K 75. posmjertnym narodninam Jana Wornarja
Dr. Ruth Thiemannowa, lektorka n.w. w Barće
459 Někotre dopomnjenki na spisowaćela, wučerja a kolegu Jana Wornarja
Jurij Šołta, wučer n.w. w Nowej Wjesce
461 Hladanja
464 Recensije
466 Mozaik
468 Chronika a Kulturne noticki
473 Naš jubilar
474 Dokumentowane
480 Připisy