Wudaće 11/2009

401 Dostojnosć kóždeho čłowjeka
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor Serbskeho instituta w Budyšinje
402 Nalěćo w nazymje (I)
Dr. Timo Meškank, sorabist a stawiznar w Lipsku
406 J. B. Fabricius (1681–1741) a jogo źěło za serbstwo
Měto Pernak, publicist w Berlinje
411 „Wulkeho Słowjanow splaha najmjeńši narod smy my!“ – Mysle k 100. narodninam Jurja Winarja
Křesćan Baumgärtel, publicist z Noweho Łusča
414 Rěč je material, směš z njeje sčinić tekst
Róža Domašcyna, basnica w Budyšinje
415 Rěčnik
Baseń: Jurk (Jurij Winar), hudźbnik, basnik
416 Čiste wobličo
Milan Hrabal, basnik we Warnoćicach
417 Serbskosć je wobstatk žiwjenja tež w Nowym Rogowje
Interview z Berndom Siegertom staj wjedłoj Božena a Marcel Braumanecaj
420 Pólske pěsnje w tworićelskosći Korle Awgusta Kocora
Zbigniew Kościów, muzikologa w Opolu
422 Hladanja
423 Recensije
427 Mozaik
429 Chronika a Kulturne noticki
434 Druhdźe wo nas
435 Na wopominanje
437 Dokumentowane