Wudaće 07/2009

241 Lěćo
Jadwiga Malinkec, studentka ewangelskeje teologije w Lipsku
242 Młoda literatura
242 jenož derje; posledni zub
Dr. Katka Baierowa, zubna lěkarka z Erdinga
243 so strachować
Rejzka Deleńkec, wučerka na Serbskej zakładnej šuli w Budyšinje
244 Tšašna wěda
Tobias Geis, student wučerstwa serbšćiny a jendźelšćiny na uniwersiće w Lipsku
249 Bomby, namóc a teror
Jadwiga Malinkec
251 Warnowanje
Michał Nuk, lektor w LND w Budyšinje
252 desire; mój haslow
Benjamin Nawka, designer za awta w Stuttgarće
253 stawk myslow; Trio ranja
Maksymilian Nawka, designer za awta w Ingolstadće
255 Doporučenje
Sylwija Šěnowa, wučerka na Serbskim gymnaziju w Budyšinje
256 Póbyń, mój luby pśijaśel
Till Vogt, student sorabistiki a indistiki w Lipsku
257 Šwarne zetkanje
Andreja Wałdźic, swobodna žurnalistka w Budyšinje
258 Zasowidźenje z tobu, mały princo
Jadwiga Wróblec, studentka wučerstwa za gymnazij na uniwersiće w Lipsku
258 „Z manga-stilom sym so najintensiwnišo zaběrała“
Interview z Katrin Beserec je wjedła J.-M. Čornakec
260 Hladanja
262 Recensije
267 Chronika a Kulturne noticki
271 Druhdźe wo nas
274 Naš jubilar
276 Na wopominanje
277 Róčnicy
279 Dokumentowane