Wudaće 05/2009

161 Małe je jenož w relaciji k wulkemu
Dr. Christiana Piniekowa, sobudźěłaćerka w Dźěłanišću za serbske kubłanske wuwiwanje (ABC) w Choćebuzu
162 Šěsć zahubnych linkow (II)
Božena Braumanowa, sobudźěłaćerka Domowiny za Slepjanski region; Marcel Brauman, nowinski rěčnik frakcije Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje
164 Etniska identita a rěčne/kulturne poćahi pola šulerjow Serbskeho gymnazija w Budyšinje (2. dźěl)
Prof. dr. Leoš Šatava, profesor na Instituće etnologije Filozofiskeje fakulty Karloweje uniwersity w Praze
170 „Wuslědki su zawěrno překwapili“
Interview z Leńku Thomasowej je wjedła J.-M.Čornakec
173 Jan Skala a „Kulturwehr“ – nastorki za dźensa?
Dr. phil. habil Peter Kroh, filozof/etikar w Neubrandenburgu, nětko na wuměnku
176 Recensije
– „Skónčnje 14“
Měrana Cušcyna, wučerka na Budyskim Serbskim gymnaziju
– Serbska protyka 2009
Ludwik Zahrodnik, publicist w Jaseńcy
– Serbska pratyja 2009
Jutta Kaiserowa, publicistka z Gor
– Inscenacija SLA „Wućek z hnězda“
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
– Inscenacija NSLDź „W sćinje swěčki“
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor Serbskeho instituta w Budyšinje
– Prapremjera kompozicije Liany Bertókoweje
Chrysta Meškankowa
– Prapremjera twórby Ulricha Pogody
Ulrich Littko, hudźbny wědomostnik w Choćebuzu
185 Chronika a Kulturne noticki
191 Druhdźe wo nas
193 Naš jubilar
195 Na wopominanje
200 Dary do SKA