Wudaće 02-03/2009

41 Pawoł Nedo – markantna wosobina serbskeho narodneho hibanja
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor Serbskeho instituta w Budyšinje
42 Zawodne słowa ke kolokwijej
Jan Nuk, předsyda Domowiny
44 Pawoł Nedo a jeho Berlinske lěta
Prof. em. dr. Ute Mohrmann, ludowědnica n.w. w Bad Saarowje
54 To serbske mje hižo njepušći
Dr. Bernd Schöne, ludowědnik n.w. w Drježdźanach
56 Politiski pragmatizm za serbske ideale
Dr. Annett Brězanec, wědomostna sobudźěłaćerka
w Serbskim instituće w Budyšinje
62 Pawoł Nedo a Dolna Łužyca
Dr. Pětš Šurman, wědomostny sobudźěłaćer
w Serbskim instituće w Choćebuzu
70 Pawoł Nedo a natwar serbskeho šulstwa po 1945
Dr. Edmund Pjech, wědomostny sobudźěłaćer
w Serbskim instituće w Budyšinje
75 „Wobhladuju serbsku ludowědu jako swoje žiwjenske dźěło“
Dr. Ines Kellerowa, wědomostna sobudźěłaćerka
w Serbskim instituće w Budyšinje
79 Dopomnjenki časowych swědkow
98 Serbske narodne wědomje – trěbnosć a wosebitosće
Dr. Beno Korjeńk, pedagoga n.w. w Budyšinje
101 Hladanja
103 Recensije
105 Mozaik
109 Chronika a Kulturne noticki
113 Druhdźe wo nas
114 Na wopominanje
119 Připisy