Wudaće 11/2008

393 Serbske pokłady
Jěwa-Marja Čornakec
394 Krabat w Krabatowym kraju
Dr. Susanne Hozyna, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
402 „… zo je serbski lud hišće tysac lět žiwy …“ – Z listow Pawoła Neda jeho „serbskemu“ mentorej Oće Wićazej w lětach 1930–1937
Zestajała dr. Annett Brězanec, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
410 „Muzejowe dźěło je jara wšelakore“
Interview z dr. Gizelu Brukowej je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
412 Sophie Natuškec a Florian Bielefeldt w Kawkazu na slědach Hendricha Božidara Wjele
Dr. Marija Měrćinowa, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
415 Recensije
– „Am Horizont der Welt“; „Lausitz grenzenlos“
Reiner Janec, publicist w Budyšinje
– „Das Amtsdorf Burg und die Kaupenbesiedlung“
Dr. Pětš Šurman, wědomostny sobudźěłaćer w SI w Choćebuzu
418 Mozaik
420 Chronika a Kulturne noticki
426 Naš jubilar
– Pětš Janaš
428 Na wopominanje
– Dr. Jan Rawp
431 Dokumentowane
– Serbske napismo w Rachlowje wotstronjene