Wudaće 06/2008

193 Serbska šimera
Dr. Měrćin Wałda, wědomostny sobudźěłaćer w Serbskim instituće w Budyšinje
194 Interkulturny dialog – koncepty a praktiske kročele
Dr. Elka Černokožewa, wotrjadnica wotrjada empiriske kulturne slědźenje / ludowěda w Serbskim instituće w Budyšinje
197 Chameleon we Łužycy
Ingrid Hustetowa, spisowaćelka w Choćebuzu
204 Basni: Jenož …; Cavaller
Marja Ignatjewa, ruska basnica w Barcelonje
206 „Tute naročne dźěło je mje hrabło a njeje mje hižo pušćiło“
Interview z Ingrid Juršikowej je wjedła J.-M.Čornakec
209 Serbsko-bołharske poćahi po 2. swětowej wójnje
Piotr Pałys, stawiznar a archiwar w Opolu
211 Recensije
– „Hišće jónu, hišće raz ...“
Ludwig Zahrodnik, publicist w Dobrošicach
– „Eine Kirche – zwei Völker“ (2. zwjazk)
Dr. Rudolf Kilank, farar n.w. w Budyšinje
– „Stopy zapomenutého lidu“
Richard Bígl, bibliotekar w Słowjanskej knihowni w Praze
– Serbski koncert na 43. Wojerowskich hudźbnych dnjach
Dora Gebauer, publicistka w Ćisku
– Swjatočny koncert k załoženju Koła serbskich hudźbnikow před 50 lětami
Marka Cyžowa z Lejna
218 Chronika a Kulturne noticki
224 Druhdźe wo nas
225 Narodnosće druhdźe
225 Róčnicy
– Serbski folklorny ansambl Slepo
Manfred Laduš, publicist we Wětrowje
228 Na wopominanje
– Jan Zygmunt Šyndlaŕ
Beno Pětška, publicist w Bórkowach
– Jan Bohuwěr Pjech
Jadwiga Wróblec, studentka wučerstwa za gymnazij (serbšćina, němčina a stawizny) na uniwersiće w Lipsku