Wudaće 02/2008

41 W Delnjej Łužicy so něšto hiba
Dr. Cordula Ratajczakowa, projektowa sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
42 Tycaty ptašk – bajka za dorosćonych
Ingrid Hustetowa, spisowaćelka, lektorka w Choćebuzu
43 Słowjanski pochad Friedricha W. Nietzscheho
Marko Malink, wědomostny sobudźěłaćer při instituće za filozofiju Humboldtoweje uniwersity w Berlinje
48 „Serbšćina je překrasna rěč“
Interview z Elisabeth Spreng-Bukowej je wjedła
Jěwa-Marja Čornakec
52 Hornjoserbsko-bołharske literarne a rěčne styki wot połojcy 19. lětstotka hač do přitomnosće (2. dźěl)
Pětr Languzow, doktorand a docent za lektorat bołharšćiny na Poznanskej uniwersiće A. Mickiewicza
56 Hladanja
– „Němskej klóštraj“ wosrjedź Serbow?
Msgr. Měrćin Salowski, farar n.w. w Chrósćicach
58 Recensije
– Sorbisch – Wort für Wort
Dr. Anja Pohončowa, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
– Pratyja 2008
Horst Adam, publicist w Choćebuzu
– Protyka 2008
Helmut Ledźbor, publicist w Serbskich Pazlicach
– 133. schadźowanka 2007
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
– 18. Budyski poezijowy koncert z kompozicijemi Jana Cyža
Chrysta Meškankowa
– Kónclětny koncert chóra Meje z oratorijom „Zyma“
Chrysta Meškankowa
67 Mozaik
70 Chronika a Kulturne noticki
75 Naša jubilarka
– Dr. El¿bieta Wrocławska
Dr. Ignacy M. Doliński, wědomostny sobudźěłaćer w instituće zapadneje a južneje slawistiki we Waršawje
77 Dokumentowane
– Wustajeńca „W labyrinśe błośańskich tšugow“
79 Dary
– Dary do SKA 2007
– Dary a nakupy Serbskeho muzeja 2007