Wudaće 12/2007

409 „Ani Lipsk ani Praha ći rozuma njedatej, hdyž tam bjez hłowy přińdźeš!”
Dr. Hync Rychtaŕ, wědomostny sobudźěłaćer w Instituće za sorabistiku na uniwersiće w Lipsku
410 Kalenki a kalenkarjo
Pětr Janaš, publicist w Choćebuzu
412 Z dźěłom swojeho nana wuspěšnje pokročował
Dr. Sigmund Musiat, ludowědnik w Budyšinje
415 Staj so basnikaj Jan Světelský a Jurij Chěžka znałoj?
Jurij Łušćanski, referent za zjawnostne dźěło při Domowinje w Budyšinje
416 Stoćiny towarstwa „Společnost přátel Lužice“
Dr. Petr Kaleta, wědomostny sobudźěłaćer Čěskeje akademije wědomosćow; wuwučuje na Instituće za slawistiske a wuchodoeuropske slědźenje na Karlowej uniwersiće w Praze; městopředsyda SPL
420 „Wobchadna rěč njeje ,njerodna‘ serbšćina“
Interview z dr. Leńku Šołćic je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
424 Wósporčenjo a Šildowčenjo
Dr. Susanne Hozyna, wědomostna sobudźěłaćerka w Serbskim instituće w Budyšinje
427 Recensije
– „Die Werbener Handschriften“
Prof. dr. Hinc Šewc, rěčespytnik w Budyšinje
– Koncertna pišćelowa hudźba w Choćebuzu
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
430 Mozaik
433 Chronika a Kulturne noticki
438 Z towarstwow: Maćica Serbska
439 Druhdźe wo nas
440 Naš jubilar
– Dr. Pětr Kunca
442 Naš row
– Lenka Nowakowa
444 Na wopominaje
– Mikławš Žur
447 Dokumentowane