Wudaće 06/2007

201 „Měć žiwu zelenu nadźiju“
Jěwa-Marja Čornakec
202 Z listowanja mjez „radyserbskim“ Janom Wjelu a Arnoštom Muku
Prof. Lucija Hajnec, literarna stawiznarka w Budyšinje
208 K stoćinam Lipy Serbskeje a jeje naslědnicy
Jan Handrik, kulturnik w Budyšinje
212 „Tajke něšto kaž ,serbski feeling‘“
Interview z Pětrom Cyžom je wjedła Jěwa-Marja Čornakec
214 limit; Moderny rozsud; Dłujcke rozwažowanje
Basnje: Lenka = Dr. Christiana Piniekowa, sobuźěłaśerka w Źěłanišću za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC)
216 Hladanja
Mjez wesimudračkom a amplowym mužikom
Marcel Braumann, publicist z Łuha
217 Recensije
– SP „Michał Bjedrich-Wjeleměr“
Radek Čermak, student sorabistiki w Praze
– Inscenacija dźiwadła w Złym Komorowje
„Krabat oder Die Verwandlung der Welt“
Christoph Gerdes, dramaturg w Budyšinje
– Portretowy koncert „Helmut Fryča“
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
222 Chronika a Kulturne noticki
226 Z towarstwow: Maćica Serbska
229 Druhdźe wo nas
231 Naš jubilar
– Msgr. Měrćin Salowski
Dr. Sigmunt Musiat, ludowědnik, publicist w Budyšinje