Wudaće 03/2007

81 „Pčołkow skóržba“
Bjarnat Nowak, kulturnik, plahowar pčołkow we Łupjanskej Dubrawce
82 Hotowe Hody; Tři nowe jurki
Basnje: Kito Lorenc, basnik we Wuježku
85 Rěč Jana Radyserba-Wjele
Dr. Helmut Jenč, rěčespytnik w Budyšinje
88 „Znajom jich źěło a starosći“
Interview z Lubinu Žurowej je wjedł H. Adam
91 Serbska literatura za dźěći a młodźinu w NDR
† Dr. Hinc Nagel, pedagoga z Budyšina
96 Kornišćina – wožiwjenje rěče
Prof. dr. Edward Wornar, direktor Instituta za sorabistiku na uniwersiće w Lipsku
98 Hečkowy serbski wjerš
Dr. Měrćin Völkel, literarny stawiznar w Róžeńće
99 Hladanja
– Forum wo starosćach Serbow
Werner Měškank, kurator w Serbskim muzeju w Choćebuzu
100 Recensije
– Serbska protyka 2007
Trudla Kuringowa, publicistka w Pančicach-Kukowje
– Serbska pratyja 2007
Alfred Měškank, publicist w Choćebuzu
– Inscenacija NSLDź „Wjechla“
Prof. dr. Dietrich Šołta, direktor SI w Budyšinje
– Kompozicija U. Pogody „Fantazija wo Bjezunčanach“
Chrysta Meškankowa, publicistka w Budyšinje
– Koncert S. Nowaka
Dr. Ljubomir Kutin, eksekutiwny direktor Opery we Varnje
– Ptači kwas 2007
Chrysta Meškankowa
109 Chronika a Kulturne noticki
113 Naša jubilarka
– Marja Ulbrichec
Róža Domašcyna, basnica w Budyšinje
115 Naše rowy
– Dr. Hinc Nagel
Pětr Janaš, pedagoga n.w. w Choćebuzu
117 Na wopominanje
– Erich Krawc
Rajner Janec, pedagoga n.w. w Budyšinje
120 Dary a nakupy Serbskeho muzeja